Almanya Göçmenlik Yasası

Almanya Göçmenlik Yasası

Almanya Göçmenlik Yasası – Photo by Ansgar Scheffold on Unsplash

Almanya Yeni Göçmenlik Yasası

AB dışından yüksek nitelikli yabancıları almak için tasarlanmış Almanya Yeni Göçmenlik Yasası bir yasa 1 Mart’ta yürürlüğe girdi. Bu yasa ile yetenekli profesyonellerin iş için Almanya’ya göç etmelerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bu yasa ile yeni mevzuata ve göçmenler için ne anlama geldiğini sizin için araştırdık.

Nitelikli işçi sıkıntısı ile karşı karşıya olan Alman hükümeti, belirli becerilere sahip yabancıların çalışma izni başvurusunda bulunmalarını ve yasal kanallar kullanarak Almanya’ya taşınmalarını sağlayacak yeni mevzuat getirmiştir. Yeni Nitelikli Göç Yasası “Fachkräftezuwanderungsgesetz” 1 Mart 2020’de yürürlüğe girdi.

Yeni Almanya Göçmenlik Yasasını tamamlamak için federal hükümet tarafından başlatılan ” Make it in Germany” portalına göre , yasa “nitelikli profesyonellerin Almanya’da çalışma ve yaşama imkanlarını genişletiyor.” Gelecekte, “AB üyesi olmayan ülkelerden mesleki, akademik olmayan eğitimli vasıflı işçilerin çalışmak için Almanya’ya göç etmeleri daha kolay olacak.”

Fakat yeni Almanya Göçmenlik Yasasısı tartışmasız değil. Bazı göçmen danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar vasıflı işgücüne ulaşmak için yasanın yeterince hedef odaklı olmadığını düşünürken, bazıları ise bunu, mesleki beceri sahibi olmaları istenen sığınmacılar için Almanya’nın göç yasalarının eksikliklerini gözden geçirmek için başarısız bir girişim olarak görüyor.

Yeni yasa hangi değişiklikleri getiriyor?

Yeni yasa, AB üyesi olmayan ülkelerden nitelikli profesyonellerin Almanya’da çalışmaya başlayabileceği çerçeveyi genişletiyor. Önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Kalifiye profesyoneller:  

 • Nitelikli uzmanın tanımı: Nitelikli bir uzman, en az iki yıl süren bir eğitim kursunun ardından yüksek öğrenim derecesine veya mesleki eğitim yeterliliğine sahip bir kişi olarak tanımlanır. Üniversite diplomanız veya mesleki yeterliliğinizden bağımsız olarak, yabancı kalifikasyonunuzun Almanya’daki ilgili makam tarafından resmi olarak tanınmasını zorunlu kılmanız gerekir.
 • Alman işgücü piyasasına erişim: Almanya Göçmenlik Yasasına göre işgücü piyasasına girmek daha kolaydır. Kalifiye uzman, bir iş sözleşmesine veya belirli bir iş teklifine ve Almanya’da tanınan bir niteliğe sahip olmalıdır. Federal İstihdam Bürosu (BA) tarafından öncelik kontrolü yapılmaz. Bu, Almanya veya AB’den başvuruda bulunan kişinin belirli bir iş için uygun olup olmadığının kontrolü olmadığı anlamına gelir. Federal İstihdam Bürosu istihdam koşullarını doğrulayacaktır.
 • Olası istihdam: Nitelikli bir profesyonel, nitelikli olduğu bir mesleği kullanabilir. Bu, ilgili mesleklerde istihdamın da mümkün olduğu anlamına gelir. Bunun yanı sıra, akademik derecelere sahip nitelikli profesyoneller, yükseköğretim derecesi gerektirmeyen işlerde de çalışabilir; ayrıca yeterlilikleri ile ilgili olan ve normalde mesleki, akademik olmayan bir yeterlilik gerektiren diğer mesleklerde de çalışabilirler. Bu, yardımcı ve yarı vasıflı meslekleri kapsamamaktadır: meslek her zaman bir yeterlilik gerektirmelidir. AB Mavi Kart normalde akademik bir derece olması gereken, mesleki Yeterlilik ile orantılı olan işler için verilir.
 • Mesleki niteliklere sahip kalifiye profesyoneller: Mesleki, yani akademik olmayan eğitim ile AB dışından kalifiye profesyonellerin istihdamı artık beceri sıkıntısı çekilen mesleklerle sınırlı değildir. Almanya yeni göçmenlik yasası ile herhangi bir birey Almanya’da tanınmış bir mesleki eğitim yeterliliğine sahipse,  oturma izni yeterlilik kapsamındaki tüm mesleklerde Almanya’da çalışmasına da izin verecektir.
 • İş aramak için Almanya’ya gitmek : Mesleki eğitim yeterliliğine sahip profesyoneller  aramak için Almanya’ya gidebilir. Kendilerine altı aya kadar bir oturma izni verilir. Bunun ön koşulu, yabancı yeterliliğin Almanya’daki ilgili kurum tarafından tanınması ve kişinin kaldıkları süre boyunca kendilerini destekleyebilmesi ve istenen meslek için gerekli Almanca dil becerilerine sahip olmasıdır. Genel olarak, diller için Ortak Avrupa referans çerçevesinin en az B1 düzeyinde Almanca dil becerileri gereklidir. Almanya Yeni Göçmenlik Yasası ile Almanya’da bir iş aramak için harcanan süre boyunca, deneme bazında haftada 10 saate kadar istihdam mümkündür. Bu birbirlerine uygun olup olmadığını öğrenmek için bir işveren ve yabancı nitelikli profesyonele imkan sağlar. Daha önce olduğu gibi iş aramak için altı ay boyunca Almanya’ya gelmelerine izin verilen tanınmış bir akademik yeterliliğe sahip profesyonellerin de deneme esasına göre çalışmasına izin verilir.
 • Eğitim ve beceri gelişimi için ikamet süresi: Eğitim almak için Almanya’ya gelme fırsatları geliştirilmektedir. Bunun temel ön koşulu, başvuru sahibi yurtdışında iken Almanya’da ilgili kurum tarafından bir tanıma prosedürüne tabi tutulmasıdır ve prosedür, kişinin yabancı yeterliliğinin Almanya için uygun olup olmadığını (bir tanıma sertifikasında veya “Anerkennungsbescheid”) tespit eder. Eğitim almak için vize verilmesinin bir diğer ön koşulu, kişinin gerekli Almanca dil becerilerine sahip olmasıdır. Bunlar genellikle diller için Ortak Avrupa referans çerçevesinde A2 seviyesine eşit olacaktır.. 18 aylık oturma izni, bu amaçla, altı aya kadar, maksimum iki yıla kadar uzatılabilir. Maksimum süreden sonra yeni bir oturma izni, bir eğitim, çalışma veya iş amacıyla verilebilir.
 • Kalıcı yerleşim izni dünyanın her yerinden kalifiye profesyoneller için: Yabancı kalifiye profesyoneller için yerleşim izni dört yıl sonradır. (önceden beş yıldı).

Kursiyerler ve öğrenciler:

 • Almanya’ya eğitim yeri aramaya gitmek: Potansiyel öğrencilerin Almanya’ya gidip yüksek öğrenimde yer aramaları zaten mümkün. Almanya Yeni Göçmenlik Yasasına göre, mesleki eğitim almakla ilgilenenler de eğitim yeri bulmak için Almanya’ya gidebiliyor. Bunun ön koşulu, B2 düzeyinde Almanca dil becerileri, yurtdışındaki bir Alman okulundan bir okul bitirme sertifikası veya bir kişinin yüksek öğrenim alma hakkı, en fazla 25 yaş ve mali destek sağlama becerisi olan bir okul mezun sertifikasıdır.
 • Mesleki eğitim için hazırlık Alman dil kursu: Bir kişinin oturma izni varsa mesleki eğitim kursu için Almanca dil kursuna (genel veya meslekle ilgili) katılabilirler.
 • Almanya’daki yabancı öğrencilerin ikamet durumlarını değiştirmeleri için gelişmiş olanaklar: Yeni Almanya Göçmenlik Yasası uyarınca yabancı öğrenciler, öğrenimlerini tamamlamadan önce diğer ikamet izinlerine geçme olanağına sahiptir. Örneğin, çalışmalarına devam etmek yerine, mesleki eğitime başlayabilir ve mesleki eğitim kursuna katılmak için oturma izni alabilirler. Vasıflı Göç Yasası, statüyü değiştirmek için bu olasılıkları genişletmektedir: belirli ön koşullar altında ve Federal İstihdam Bürosu tarafından değerlendirildikten sonra, bir kişi hala mesleki eğitim görürken veya alırken bir iş teklifini kalifiye bir profesyonel olarak kabul etmek mümkündür. Bu nitelikli meslekte çalışmak için oturma izni bir geçiş gerektirir.
 • Almanya’da bir mesleki eğitim kursunu tamamlayanlar için kalıcı yerleşim izni: Almanya yeni göçmenlik yasası, Almanya’da bir mesleki eğitim kursunu başarıyla tamamlayan yabancı mezunlar için iki yıl sonra kalıcı bir yerleşim izni sağlıyor.

Şirketler için:

 • Nitelikli profesyoneller için hızlandırılmış prosedür: Almanya Göçmenlik Yasasına göre işverenler, Almanya’daki ilgili yabancılar kayıt bürosunda nitelikli profesyoneller için hızlandırılmış bir prosedür başlatabilir; bu, vizenin verilmesi için idari prosedürün süresini önemli ölçüde kısaltacaktır. Bunu yapmak için, işverenlerin nitelikli profesyonellerden bir vekaletname almaları gerekir. Aşağıdaki bilgiler ve adımlar önemlidir:
 1. Şirket ile vekaletname ve işverenin yükümlülüklerini, kalifiye uzmanı ve ilgili makamları (yabancılar kayıt ofisi, Federal İstihdam Bürosu, tanıma organları, yurtdışındaki Alman misyonu) içeren şirket ile yabancılar kayıt ofisi arasında bir anlaşma yapılmalıdır. Taraflar, son teslim tarihlerini içeren prosedürleri açıklamalıdır.
 2. Almanya Yeni Göçmenlik Yasası ile yabancılar kayıt ofisi, işverene tavsiyede bulunur, kalifiye profesyonellerin yabancı niteliklerinin tanınması için prosedürü yürütürken destek verir, Federal İstihdam Bürosunun onayını alır ve yabancı uyruklulara ilişkin mevzuat uyarınca onay önkoşullarını inceler. Tanıma organları ve Federal İstihdam Bürosu kararlarını belirli süreler içinde almalıdır.
 3. Tüm önkoşullar yerine getirilirse, yabancılar kayıt ofisi, kalifiye uzmana geçmek üzere işverene gönderilen bir ön onay verir. Kalifiye uzman daha sonra vize başvurusu yapmak için Almanya’nın yurtdışındaki misyonundan bir randevu alır; randevu üç hafta içinde gerçekleşir. Bu toplantıda, ön onayın orijinal kopyası vize başvurusu için gerekli diğer belgelerle birlikte sunulmalıdır.
 4. Tam vize başvurusu kalifiye uzman tarafından yapıldıktan sonra, genellikle üç hafta içinde karar verilir.
 5. Kalifiye profesyoneller için hızlandırılmış prosedür vizesi için başvurular aynı anda yapılırsa ve aile üyelerinin daha sonraki göçü için yasal gereklilikleri karşılarsa, kalifiye profesyonellerin eşi ve çocukları da kapsar.
 6. Almanya Göçmenlik Yasası gereğince yabancılar kayıt bürosu tarafından kalifiye profesyoneller için hızlandırılmış prosedür 411 € ‘dur. Bunun da ötesinde, vize için 75 € ücret ve yeterliliğin tanınması için ücretler vardır.

 

Almanya Yeni Göçmenlik Yasası

Almanya Yeni Göçmenlik Yasası – Image by FelixMittermeier from Pixabay

Almanya’da çalışmak için ne yapmam gerekiyor?

 • Yurtdışında edinilen mesleki niteliklerin tanınması: Almanya Göçmenlik Yasası gereğince yapmanız gereken ilk önemli şey niteliklerinizin Almanya’da tanınmasıdır. Tanıma süreci ve Almanya’ya göç hakkında temel bilgiler Almanya’daki Çalışma ve Yaşam hattından edinilebilir . Bununla ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın .
 • Dil becerileri : Almanya Göçmenlik Yasası ile bir eğitim yeri bulmak veya mesleki yeterliliğe sahip kalifiye bir işçi olarak iş aramak için Almanya’ya gelmek istiyorsanız Almanca konuşabilmeniz gerekir. Almanya’da bir eğitim kursu için lütfen buraya tıklayın .
 • Vize / ikamet için irtibat kurulacak kişi : Almanya dışında ikamet ediyorsanız, yurtdışındaki Alman misyonları gerekli vizeyi vermekle yükümlüdür. Yakınınızdaki Alman kurumlarının adresleri dünya haritasında bulunabilir . Zaten Almanya’da yaşıyorsanız, ikamet ve vizeler hakkında yerel yabancılar kayıt bürosuna başvurmanız gerekir. Sizden sorumlu ilgili makamı burada bulabilirsiniz .

KANADA GÖÇMENLİK PUAN HESAPLAMA

GREEN CARD BAŞVURU

Yorum bırak