İngiltere İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesi

İngiltere İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesi

İngiltere İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesi – Photo by Marvin Meyer on Unsplash

İngiltere İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesi

1- Bu Kurallar, İngiltere İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesinde görünen işlere atıfta bulunursa, bu, yalnızca aşağıdaki Tablo 1 ve 2’de belirtilen ve belirtildiği yerlerde, daha fazla belirtilen ölçütlerin karşılandığı her bir Standart Mesleki Sınıflandırma kodundaki belirli işler anlamına gelir.

2- İngiltere İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesinde görünen işler Tablo 1’de verilmiştir.

3- İskoçya İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesinde görünen işler Tablo 2’de verilmiştir.

4- Bu ek bölümün amacı, sponsorun, işin neden deneyim gerektirdiği ve ihtiyaç duyulduğunu açıklamasıdır:

(a) aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi, bireyin geçmiş işveren (ler) inden gerekli deneyimi detaylandıran referansları tutmak ve bunları talep üzerine Home Office’e vermek

(b) aşağıdakiler için ilgili kanıtlar:

(I) işin neden gerekli deneyimi olan birini gerektirdiğini;

(II) işin neden daha az tecrübesi olan biri tarafından gerekli standarda göre yapılamadığı;

(III) yerleşik bir işçinin göreve atanmadan önce bu deneyimi kazanmasını nasıl beklediği;

(c) Ek J’deki uygun Standart Mesleki Sınıflandırma kodu için hem “yeni giren” hem de “deneyimli işçi” oranları belirtilmişse, “deneyimli işçi” maaş oranını ödemek.

6- Daha önce İngiltere ve İskoçya’da görüntülenen işler Sadece Kıtlık Mesleği Listeleri Tablo 3 ve 4’te belirtilmektedir. Bu işler mevcut listelerde görünmemektedir ve süresiz başvuruların sadece başvuru olarak kalması konusunda bilgilendirilmek amacıyla düzenlenmiştir. (Standart Mesleki Sınıflandırma (SOC) Kodları, işlerin listelerden çıkarıldığı sırada ortaya çıktığı kodlardır; SOC kodları, SOC 2000 sisteminden SOC 2010 sistemine yeniden sınıflandırma nedeniyle değişmiş olabilir.)

Standart Mesleki Sınıflandırma (SOC) kodu ve açıklaması İngiltere İhtiyaç Duyulan Meslekler Listesi’nde yer alan iş ünvanları ve diğer kriterler
2112 Biyolojik bilim adamları ve biyokimyacılar Bu meslek kodundaki tüm işler
2113 Fiziksel Bilim Adamları Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

İnşaatla ilgili yer mühendisliği endüstrisinde aşağıdaki işler:

• mühendislik jeoloğu
• hidrojeolog
• jeofizik

Petrol ve gaz endüstrisinde aşağıdaki işler:

• jeofizikçi
• jeobilimci
• jeolog
• jeokimyacı
• teknik servis yöneticisi nükleer endüstrinin hizmet dışı bırakma ve atık alanlarında
• madencilik sektöründe kıdemli kaynak jeoloğu ve personel jeoloğu

2114 Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilim Adamları Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler: Arkeologlar
2121 İnşaat mühendisleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2122 Makine mühendisleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2123 Elektrik mühendisleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2124 Elektronik Mühendisleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2126 Tasarım ve geliştirme mühendisleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2127 Üretim ve proses mühendisleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2129 Başka yerde sınıflandırılmamış mühendislik uzmanları Bu meslek kodundaki tüm işler
2135 BT iş analistleri, mimarları ve sistem tasarımcıları Bu meslek kodundaki tüm işler
2136 Programcılar ve yazılım geliştirme profesyonelleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2137 Web tasarım ve geliştirme uzmanları Bu meslek kodundaki tüm işler
2139 Başka yerde sınıflandırılmamış bilgi teknolojisi ve iletişim uzmanları Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki iş:

• Siber güvenlik uzmanı.

2211 Tıp doktorları Bu meslek kodundaki tüm işler
2212 Psikologlar Bu meslek kodundaki tüm işler
2216 Veterinerler Bu meslek kodundaki tüm işler
2217 Tıbbi Radyografiler Bu meslek kodundaki tüm işler
2222 Mesleki terapistler Bu meslek kodundaki tüm işler
2223 Konuşma ve dil terapistleri Bu meslek kodundaki tüm işler
2231 Hemşireler Bu meslek kodundaki tüm işler
2314 Orta öğretim öğretmenleri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• matematik, fizik, fen (fizik öğesinin öğretileceği yer), bilgisayar bilimi ve Mandarin konularında ortaöğretim öğretmenleri

2425 Aktüerler, ekonomistler ve istatistikçiler Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• biyo-bilgilendirici
• bilgilendirici

2431 Mimarlar Bu meslek kodundaki tüm işler
2433 Miktar denetçileri Bu meslek kodundaki tüm işler
2442 Sosyal hizmet uzmanları Bu meslek kodundaki tüm işler
2461 Kalite kontrol ve planlama mühendisleri Bu meslek kodundaki tüm işler
3213 Sağlık görevlileri Bu meslek kodundaki tüm işler
3411 Sanatçı Bu meslek kodundaki tüm işler
3414 Dansçılar ve koreograflar Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• Uluslararası tanınmış İngiltere bale şirketlerinin gerektirdiği standartları karşılayan yetenekli klasik bale dansçıları. Şirket, Sanat Konseyleri (İngiltere, İskoçya ve / veya Galler) gibi bir Birleşik Krallık endüstri kuruluşu tarafından uluslararası kabul görmüş olarak kabul edilmelidir.
• Uluslararası kabul görmüş Birleşik Krallık çağdaş dans şirketlerinin gerektirdiği standarda uyan yetenekli çağdaş dansçılar. Şirket, Sanat Konseyleri (İngiltere, İskoçya ve / veya Galler) gibi bir Birleşik Krallık endüstri kuruluşu tarafından uluslararası kabul görmüş olarak kabul edilmelidir.

3415 Müzisyenler Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• lider, müdür, alt müdür veya numaralandırılmış dize pozisyonları olan ve uluslararası kabul görmüş Birleşik Krallık orkestralarının gerektirdiği standardı karşılayan yetenekli orkestra müzisyenleri. Orkestra, İngiliz Orkestraları Birliği tarafından uluslararası kabul görmüş olarak kabul edilmelidir.

3416 Sanat görevlileri, üreticiler ve yönetmenler Bu meslek kodundaki tüm işler
3421 Grafik tasarımcılar Bu meslek kodundaki tüm işler
5215 Kaynak işleri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki iş:

• işin üç veya daha fazla yıllık iş başında deneyim gerektirdiği yüksek bütünlüklü boru kaynakçısı

5434 Şefler Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki iş:

Yetenekli şef burada:

• ücret konaklama, yemek vb. Kesintilerden sonra yılda en az 29.570 £; ve
• iş, girdikleri işe en az eşdeğer statüde beş yıl veya daha fazla ilgili deneyim gerektirir; ve
• iş ya bir lokantada ya da standart bir ücrette değil; ve

İş şu rollerden birindedir:

• yönetici şef – kuruluş başına bir tane ile sınırlıdır
• baş şef – kuruluş başına bir tane ile sınırlıdır
• sous şefi – kuruluş başına her dört mutfak personeli
için bir tane ile sınırlıdır • uzman şef – bir tane ile sınırlıdır işletme başına uzmanlık başına

Standart Mesleki Sınıflandırma (SOC) kodu ve açıklaması İşler sadece İskoçya’daki Kıtlık Meslek Listesi ve diğer kriterler dahil
Herşey İngiltere Kıtlık Meslekler Listesindeki tüm iş unvanları ve meslekler
2111 Kimyasal bilim adamları Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• Nükleer endüstrideki kimyasal bilim adamları

2314 Orta öğretim öğretmenleri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• Gaelic Teachers

2315 İlköğretim ve anaokulu eğitim profesyonelleri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• Gaelic-medium öğretmenler

Standart Mesleki Sınıflandırma (SOC) kodu ve açıklaması Daha önce İngiltere Kıtlık Meslekleri Listesi’nde yer alan iş unvanları ve diğer kriterler İş unvanlarının İngiltere Kıtlık Meslekler Listesinden kaldırıldığı tarih İş unvanlarının 245HF (d) (vi) paragrafında yer alan maaş zorunluluğundan muaf tutulmayı bıraktığı durumlarda, kesin izin başvurusu tarihi
1123 Madencilik ve enerji üretim müdürleri ve direktörleri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

Nükleer endüstrinin hizmet dışı bırakma ve atık yönetimi alanlarında aşağıdaki işler:

• yönetim müdürü
• program müdürü
• şantiye müdürü

Elektrik iletim ve dağıtım endüstrisinde aşağıdaki işler:

• proje müdürü
• şantiye müdürü

1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
2133 BT uzmanı yöneticiler Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki iş:

Nitelikli bir şirket tarafından istihdam edilen ve işin en az beş yıllık ilgili deneyimi ve bir ekibi yönetme konusunda kanıtlanabilir deneyimi olan bir kişi gerektirdiği BT ürün yöneticisi.

1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
2142 Çevre Profesyonelleri Sadece bu işgal kodunda aşağıdaki işler:
inşaat-ilişkili zemin mühendisliği sektöründe aşağıdaki işler:• Kirlenmiş toprak uzmanı
• ölçekli bir jeolojik kökenli uzman
• depolama mühendisi
1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
2219 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık profesyonelleri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• nörofizyoloji sağlık bilimcisi
• nörofizyoloji pratisyeni
• nükleer tıp bilimcisi
• ortezist
• protez uzmanı

1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
2314 Orta öğretim öğretmenleri • kimya konusunda ortaöğretim öğretmeni 6 Nisan 2017 6 Nisan 2023
3113 Mühendislik teknisyenleri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

Elektrik iletim ve dağıtım endüstrisinde aşağıdaki işler:

• işletmeye alma mühendisi
• trafo merkezi elektrik mühendisi

1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
3541 Alıcılar ve satınalma görevlileri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki iş;

• havacılık ve uzay sanayiinde imalat mühendisi (satın alma)

1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
5235 Uçak bakımı ve ilgili işlemler Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki işler:

• lisanslı ve askeri sertifika mühendisi / denetçi teknisyeni

1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
5249 Hat tamircileri ve kablo birleştiricileri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki iş:

• Ücretlerin yılda en az 32.000 £ olduğu Linesman Erector 2 (LE2) düzeyinde ve üzeri havai hat işçisi

1 Ekim 2019 1 Ekim 2025
5249 Hat tamircileri ve kablo birleştiricileri Bu meslek kodunda sadece aşağıdaki iş:

• en az 275.000 volt taşıyan yüksek gerilim hatlarında çalışan (Hat işçisi Erector 2 (LE2) seviyesi ve üstünde ve ücretin yılda en az 32.000 £ olduğu durumlarda) havai hat işçisi – Bu iş 1 Ekim 2019 tarihine kadar Kıtlık İşgal Listesi’nde kaldı

 

İngiltere için diğer vize türleri ve buna bağlı bilgiler için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Yorum bırak